اهداف کلان و استراتژی ها

اهداف کلان و استراتژی های شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان به شرح زیر می باشد:
۱- افزایش کیفیت و کاهش هزینه های عملیات
۲- فراتررفتن ازسطح انتظارات مشتری
۳- کاهش لیدتایم ها یا چرخه های تولید
۴- سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید به بازار
۵- روانسازی وثبات درتامین مواد
۶- اداره کردن شرکت های جهانی
۷- افزایش شفافیت و دیداری نمودن نتایج عملکرد جهت آشکار کردن فرصت های بهبود