اهداف کلان و استراتژی های شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان به شرح زیر می باشد:
1. افزایش کیفیت و کاهش هزینه های عملیات
2. فراتررفتن ازسطح انتظارات مشتری
3. کاهش لیدتایم ها یا چرخه های تولید
4. سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید به بازار
5. روانسازی وثبات درتامین مواد
6. اداره کردن شرکت های جهانی
7. افزایش شفافیت و دیداری نمودن نتایج عملکرد جهت آشکار کردن فرصت های بهبود