بازدید مدیرعامل صنایع شیر ایران و هیئت همراه از پگاه اصفهان

بازدید مدیرعامل صنایع شیر ایران و هیئت همراه از پگاه اصفهان

تنوع محصولات اولویت اصلی کارخانجات پگاه باشد.

بستر سازی مناسبی برای عرضه سهام شرکت های گروه در بازار سرمایه صورت گرفته است .

به گزارش روابط عمومی . عبدالله قدوسی مدیرعامل صنایع شیر ایران ضمن بازدید از خطوط تولید پگاه اصفهان . با حضور در جمع کارکنان این شرکت گفت: اولویت شرکتهای تابعه باید تولید و توسعه تنوع محصول بر اساس نیاز سنجی های صورت گرفته از بازار داخل و خارج باشد. 

وی با اشاره به جایگاه پگاه اصفهان در بین شرکتهای تابعه . خاطر نشان کرد : نباید به شرایط فعلی قانع بودو باید بهبود مستمر را سرلوحه کار خود قرار دهیم .

وی با تمجید از تفکر حاکم در مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: بستر سازی مناسبی در راستای دریافت وامهای کم بهره و عرضه سهام شرکت ها در بازار سرمایه رخ داده است .

گفتنی است قدوسی پیش از حضور در پگاه اصفهان در مراکز فروش محصولات لبنی از نزدیک در جریان مشکلات قرار گرفت .